YÖNETİM


Müdür
Yrd. Doç. Dr. Hakan ARACI
 

YÜKSEKOKUL KURULU

BAŞKAN YRD. DOÇ. DR. HAKAN ARACI
ÜYE      ÖĞR.GRV.MUSTAFA ÇELİK
ÜYE      ÖĞR.GRV. DİDEM ÇAVUŞOĞLU
ÜYE      ÖĞR.GRV.LEVENT KARAKUZ
RAPORTÖR AHMET YILDIZ (YÜKSEKOKUL SEKRETERİ)

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN YRD. DOÇ. DR. HAKAN ARACI
ÜYE      DOÇ. DR. MAHMUT KARĞIN
ÜYE      DOÇ. DR. ERDEM HEPAKTAN
ÜYE      YRD. DOÇ. DR. BURAK ÖZDOĞAN
RAPORTÖR AHMET YILDIZ (YÜKSEKOKUL SEKRETERİ)

Celal Bayar University, © 2014 | Security and privacy